top of page
Tarot kaart.jpg

SAGE AND LAVENDER
Persoonlijke Reading
Tarot en andere spirituele kaarten

Vanuit het Universum 

met jouw Energetisch ik.

Webshop 

Personal reading aanvragen.

lavender_edited.jpg

Wat is Tarot?

Tarot is eigenlijk een soort kaartspel dat gebruikt wordt voor het verkrijgen van inzicht en het voorspellen van de toekomst.

Het bestaat uit een set van 78 kaarten, opgedeeld in twee delen - de grote arcana en de kleine arcana.

De grote arcana bevat 22 bijzondere kaarten die belangrijke levensfasen en spirituele lessen symboliseren.

De kleine arcana bestaat uit 56 kaarten, verdeeld in vier categorieën die elk een specifiek aspect van het leven vertegenwoordigen - emoties, gedachten, geldzaken, en creativiteit.

Om een tarot reading te krijgen, stel je een vraag en trek je een kaart of meerdere kaarten uit het deck. Het is ook mogelijk om verschillende legpatronen te gebruiken, waarbij kaarten op een bepaalde manier worden gelegd en geïnterpreteerd afhankelijk van de vraag en het doel van de reading.

Disclaimer: Het is wel belangrijk om te weten dat tarot geen vervanging is voor professionele medische of juridische hulp. Het kan echter wel een waardevol hulpmiddel zijn bij het verkrijgen van nieuwe inzichten en begeleiding in het leven.

Sage and Lavender geeft geen reading over de toekomst. Deze staat nog niet vast.

Algemene voorwaarden.

Algemene Voorwaarden voor Sage and Lavender

1. Inleiding

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle Sage and Lavender readings en gerelateerde diensten die worden geleverd door Sage and Lavender.

1.2 Door gebruik te maken van de Sage and Lavender reading  en gerelateerde diensten, verklaar je akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

2. Sage and Lavender Lezingen en Diensten

2.1 De tarotlezingen zijn bedoeld voor persoonlijk inzicht en entertainment doeleinden. Ze moeten niet worden beschouwd als professionele medische, juridische of financiële adviezen.

2.2 Sage and Lavender zal zich inzetten om accurate en begrijpelijke readings te geven, gebaseerd op haar interpretatie van de tarotkaarten.

2.3 Het is mogelijk dat de tarotkaarten verschillende interpretaties kunnen hebben en de tarotlezer zal een eerlijke uitleg geven van haar interpretatie, maar kan geen garantie bieden dat de voorspellingen uitkomen.

3. Vertrouwelijkheid en Privacy

3.1 Alle informatie die wordt verstrekt tijdens de tarot reading zal strikt vertrouwelijk worden behandeld. Sage and Lavender zal de privacy van de klant respecteren en zal geen persoonlijke gegevens delen met derden, tenzij hiervoor toestemming is verkregen.

3.2 Sage and Lavender zal geen gebruik maken van de informatie die tijdens de tarot reading wordt onthuld voor illegale, immorele of schadelijke doeleinden.

4. Betaling en Annulering

4.1 De tarieven voor de tarot readings en gerelateerde diensten zullen vooraf duidelijk worden gecommuniceerd tussen de tarotlezer en de klant.

4.2 Betaling dient voorafgaand aan de tarot reading te worden voldaan, tenzij anders is overeengekomen tussen beide partijen.

5. Aansprakelijkheid

5.1 Sage and Lavender is niet aansprakelijk voor enige vorm van verlies, schade, letsel, of aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik van de tarot readings of gerelateerde diensten.

6. Geschillen

6.1 In geval van geschillen of onenigheden tussen de Sage and Lavender en de klant, zullen beide partijen zich inzetten om het probleem in onderling overleg op te lossen.

6.2 Indien het geschil niet in onderling overleg kan worden opgelost, zal het worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in overeenstemming met de geldende wetgeving.

7. Toepasselijk recht

7.1 Op deze algemene voorwaarden en alle Sage and Lavender readings en gerelateerde diensten is het recht van Nederland van toepassing.

Door het aangaan van een tarot reading verklaar je dat je deze algemene voorwaarden hebt gelezen, begrepen en ermee akkoord gaat.

bottom of page